Cultuurbelasting? Waar u als gast op letten moet!

Vanaf 1 december 2014 moeten wij, net zoals alle andere hotels en pensions, een zogenaamde ‘cultuurbelasting’ bovenop de prijs van de kamer aan onze gasten factureren. Voor de gasten, die “uitsluitend” om zakelijke redenen in Keulen verblijven, geldt er een uitzondering.

De hoogte van de cultuurbelasting bedraagt 5 procent van de bruto-omzet van de overnachting. De hotelhouder dient het bedrag bij de gast te innen. Wanneer de gast verklaart dat hij of zij uitsluitend om zakelijke redenen overnacht, kan deze een formulier invullen als “loontrekker” of als “Professionals en freelancers”. Naast zijn persoonlijke gegevens dient de klant ook zijn of haar ID- of paspoortnummer op te geven en dient de gast als zelfstandige ook zijn of haar fiscaal identificatienummer aan te geven. Werknemers moeten een ondertekende verklaring van hun werkgever aan het formulier toevoegen. Wanneer de gast weigert het juiste formulier in te vullen, dan zal hij of zij deze cultuurbelasting moeten betalen!

Gasten die om zakelijke redenen in Keulen overnachten zullen dus voorbereid bij ons aan moeten komen:

  • Als afhankelijke werknemer dient u een ondergetekende verklaring van uw werkgever, en uw paspoort of een identiteitskaart te laten zien.
  • Als directeur van een bedrijf of als freelancer moet u uw BTW nummer, alsmede uw paspoort of een identiteitskaart kunnen laten zien.

Wij hebben het passende formulier voor u. Het is echter raadzaam het formulier voor uw aankomst te downloaden en ingevuld mee te brengen. U kunt het formulier downloaden op de volgende pagina van de stad Keulen:

www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/finanzen/kulturfoerderabgabe

Houd er rekening mee dat deze procedure voor alle gasten geldt, om wat voor kamer het ook gaat. Wanneer bijvoorbeeld op de wetgeversverklaring de meereizende echtgenote niet vermeld staat, dan dient deze belasting door haar betaald te worden!